sexe videos - Phim Sex - sesso videos - Filme Porno XXX - Filme Porno - porno izle - videos de sexe - Sexe Film
Phim Sex - Filme Porno - Brasil porno - Porno Gratuit

facebook  rss

ТОП-20

последние

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

Понедельник, 04 Декабрь 2017 16:00

Люди, понимающие нужды инвалидов, должны быть в каждой сфере

(1)
Люди, понимающие нужды инвалидов, должны быть в каждой сфере LETA

В каждой отрасли необходимы специалисты, имеющие представление о нуждах людей с инвалидностью, потому что только такие люди могут добиться улучшения ситуации, заявил на открытии дискуссии «Сейм для людей с инвалидностью» министр благосостояния Янис Рейрс.

По его словам, сейчас в Латвии положение инвалидов меняется, и все чаще их можно заметить на улице и на разных мероприятиях, также улучшается положение с занятостью инвалидов, которая за десять лет повысилась с 27% до 37%.

Однако, по словам министра, этих улучшений недостаточно, и предстоит еще многое делать, чтобы инвалиды могли жить без ограничений.

Председатель правления Латвийской организации людей с особыми потребностями «Sustento» Гунта Анча сказала, что накануне выборов все больше говорится о фейковых новостях, о популизме, но недостаточно - о людях с инвалидностью, которым получать информацию сложнее.

Источник: LETAКомментарии  

 
-1 #1 34567 04.12.2017 17:07
man ir invaliditāte,Zā les ir jāpērk katru mēnesi ap 100eiro.
Sociālajā invalīdiem nepalīdz, jo nav maznodrošinātā statusa.
Manai paziņai ir status un priekš zālēm dod tikai 115 eiro uz gadu. tas viņai ir uz pārs mēnešiem.
Lūk tāda bezkaunīga palīdzība.
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читать ещё:

ÌÊ-Ëàòâèÿ 2014