sexe videos - Filme Porno - Filme Porno - Filme Porno XXX - videos de sexo - Brasil porno - Porno Gratuit - Phim Sex - Phim Sex - sesso videos - videos de sexe - Sexe Film - German Porn - filme xxx porno

facebook  rss

ТОП-20

последние

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

Вторник, 09 Январь 2018 22:35

Требуем защитить центр Drauga spārns!

(0)

Уникальный центр по реабилитации и спасению птиц в Асари под угрозой! У нас – текст заявления, которое каждый желающий может отправить в Юрмальскую думу, чтобы спасти 200 пернатых!

Юрмальская дума снова требует, чтобы общественный центр спасения птиц Drauga spārns, расположеный в Асари, срочно снес свои вольеры. Беда в том, что в этих временных домиках и вольерах зимует около 200 птиц. Часть пернатых проходит лечение, часть ждет весны, чтобы вернуться в дикую природу. Снос вольеров по указке Стройуправы означает гибель птиц. Давайте вместе обратимся к Юрмальской думе с требованием продлить срок перемещения центра Drauga spārns хотя бы на полгода - до 1 июня!

Мы публикуем текст заявления в Юрмальскую думу на латышском языке. Выступить в помощь приюта может каждый неравнодушный человек. Для этого нужно скопировать текст заявления и от своего имени отправить его мэру и исполнительному директору Юрмалы по указанной ниже электронной почте. Чем больше людей отправят такие заявления в Думу, тем больше шансов спасти 200 птиц, находящихся в реабилитационном центре Drauga spārns.

Подробности в новом номере «МК-Латвии» на этой неделе!

Заявление о помощи реабилитационному центру для птиц Drauga spārns

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājam Gatim Truksnim

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

un izpilddirektoram Edgaram Stobovam

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Jūrmala, Jomas ielā 1/5, LV-2015

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

IESNIEGUMS

lai netiktu atteikta palīdzība savvaļas putniem

Mēs pieprasām Domei pildīt savus solījumus attiecībā uz Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrību “Drauga Spārns” – lai putnu glābšanas darbs, ko biedrība jau septiņus gadus veic vienīgā Latvijā, netiktu apturēts, un tiktu piešķirts nepieciešamais termiņš 6 meneši, ko biedriba lūdz putnu pārvietošanai uz citu vietu, lai putniem šajā laikā būtu iespējams saglabāt to pašu fizisko un psiholoģisko vajadzību nodrošināšanu.

Ņemot vērā to, ka Jūrmalas Dome pati nevar nodrošināt Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantā noteikto palīdzību nelaimē nonākušiem savvaļas putniem, pieprasām Jūrmalas domei izbeigt meklēt ieganstus palīdzības atteikšanai savvaļas putniem un biedrības “Drauga spārns” darbības apgrūtināšanai. Aicinām pārstāt ignorēt to, ko ar vairāk nekā 3000 iedzīvotāju parakstiem manabalss.lv un change.org pagājušā gada maijā Domei pieprasīja sabiedrība un Vides konsultatīvā padome – nodrošināt biedrības darbības nepārtrauktību, kā arī finansiālu un praktisku palīdzību biedrības “Drauga spārns” darbam un, tā kā Dome jau ir radījusi šķēršļus biedrības darbībai Jūrmalā: palīdzēt pārcelt biedrības izveidoto putnu patversmi uz jaunu vietu.

Mēs pieprasām pašvaldībai godprātīgi pildīt likumā noteikto funkciju un atrast finansējumu biedrības aprūpē nonākušo cietušo Jūrmalas savvaļas putnu rehabilitācijai, nevis iemidzināšanai. Kā norāda Vides konsultatīvā padome, Jūrmalas pilsētas domei būtu jāvērtē ne tikai biedrības darbības radītie lokālie apgrūtinājumi, bet arī tās darba nozīmīgā loma sabiedriskā labuma darba veikšanā.

ПодписьДобавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читать ещё:

ÌÊ-Ëàòâèÿ 2014